IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Фіскальне адміністрування та митна справа : методичні вказівки до написання та оформлення випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Фіскальне адміністрування та митна справа» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Маргасова, В. Г.
dc.contributor.author Клименко, Т. В.
dc.contributor.author Перетятько, Ю. М.
dc.contributor.author Сидоренко, О. О.
dc.contributor.author Акименко, О. Ю.
dc.date.accessioned 2020-01-15T07:57:54Z
dc.date.available 2020-01-15T07:57:54Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/18557
dc.description Фіскальне адміністрування та митна справа : метод. вказівки до написання та оформлення випуск. кваліф. роботи для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеню «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 071 «Облік і оподаткування» за освіт.-проф. програмою «Фіскальне адміністрування та митна справа» всіх форм навчання / уклад.: В. Г. Маргасова, Т .В. Клименко, Ю. М. Перетятько, О. О. Сидоренко, О. Ю. Акименко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 58 с. en_US
dc.description.abstract Випускна кваліфікаційна робота (ВКР) – кваліфікаційна наукова праця, виконана здобувачем вищої освіти на завершальному етапі у вигляді спеціально підготовленого рукопису. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної і практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та приймає рішення про присвоєння кваліфікації «магістра з обліку і оподаткування за ОПП «Фіскальне адміністрування та митна справа». ВКР повинна мати професійну спрямованість і є своєрідним підсумком підготовки магістра, в розробці якого зацікавлені установи, організації та підприємства. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.title Фіскальне адміністрування та митна справа : методичні вказівки до написання та оформлення випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Фіскальне адміністрування та митна справа» всіх форм навчання en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record