ISSN 2415-363X

Литвиненко В. М.: наукові статті

 

Recent Submissions

 • Литвиненко, В. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2015)
  Проведено аналіз теоретичних засад і нормативно-правових актів у сфері стандартизації соціальних послуг, охарактеризовано стандарт денного догляду і визначено необхідність у проведенні стандартизації всіх соціальних послуг.
 • Литвиненко, В. М. (Херсон: Гельветика, 2014)
  У статті проведено дослідження різних видів соціального захисту, в тому числі соціальних послуг. На основі аналізу таких видів соціального захисту як пенсії, допомоги та послуги визначено роль останніх. Дослідження соціальних ...
 • Литвиненко, В. М. (2014)
  На основі аналізу чинного законодавства України визначено систему страхових соціальних послуг, які надаються за рахунок фондів соціального страхування: у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими ...
 • Литвиненко, В. М. (Одеса: МГУ, 2014)
  У статті, на основі комплексного дослідження наукових праць та нормативно-правових джерел, визначено систему гарантій права на соціальні послуги. Охарактеризовано як внутрішні (національні) гарантії права на соціальні ...
 • Литвиненко, В. М. (2014)
  Проведено дослідження інвалідності, причин і підстав її встановлення. Проводиться аналіз основних критеріїв життєдіяльності, обмеження якої тягне за собою встановлення інвалідності, що є підставою для надання соціальних послуг.