IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Маркетинг : методичні рекомендації до виконання курсової роботи освітня програма «Маркетинг», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), спеціальність 075 «Маркетинг», галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)