IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Комплексна переробка сировини у виробництві хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)