IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Інформаційна система підтримки прийняття рішень про відрядну оплату праці на підприємствах автотранспорту

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Білоус, І. В.
dc.contributor.author Кудряшова, О. В.
dc.date.accessioned 2021-09-23T09:20:19Z
dc.date.available 2021-09-23T09:20:19Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/23619
dc.description Кудряшова, О. В. Інформаційна система підтримки прийняття рішень про відрядну оплату праці на підприємствах автотранспорту / О. В. Кудряшова, І. В. Білоус // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020 : тези доповідей XV Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 29 черв.-1 лип. 2020 р.). – Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2020. – С. 190-193. en_US
dc.description.abstract Потреба врахування при прийнятті управлінських рішень значної кі- лькості даних ускладнює процедуру вибору правильного рішення. За- звичай це пов'язано зі складнощами, що виникають під час збору акту- альної інформації. Обсяг даних, які надходять, стрімко збільшується, що призводить до змін в способах і методах аналізу інформації та вима- гає автоматизації процесу обробки, вивчення даних та інтелектуалізації управлінських процесів, тобто проектування та впровадження ефекти- вних методів для прийняття рішень за допомогою інтелектуальних ав- томатизованих систем. Саме за допомогою автоматизованих систем під- тримки прийняття рішень постає можливість порівнювати альтернати- вні варіанти рішень та обирати з них, використовуючи програмно-обчи- слювальні засоби. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" en_US
dc.title Інформаційна система підтримки прийняття рішень про відрядну оплату праці на підприємствах автотранспорту en_US
dc.type Working Paper en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record