IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Browsing Тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 29 червня – 01 липня 2020 р.) by Title

ISSN 2415-363X

Browsing Тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 29 червня – 01 липня 2020 р.) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Журко, Д. О.; Білоус, І. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2020)
  Теорія масового обслуговування – розділ теорії ймовірностей, що за- клав теоретичні основи конструювання і експлуатації мереж масового обслуговування. У теорії масового обслуговування використовуються методи теорії ...
 • Андрусенко, Б. Г.; Мамчуровський, В. С.; Трунова, О. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2020)
  У сучасному світі майже будь-яку задачу можна розв’язати за допо- могою програмування. Вказати точну кількість мов програмування майже неможливо. На сьогодні існує близько семи сотень мов програ- мування, серед них 245 ...
 • Міщенко, М. В.; Гребенник, А. Г.; Трунова, О. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2020)
  У сучасному світі питання кібербезпеки набуло досить великої акту- альності, адже питома вага інформації, що знаходиться у електронному вигляді зростає з кожним днем, гостро ставлячи питання про її захист. З відокремленням ...
 • Білоус, І. В.; Кудряшова, О. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2020)
  Потреба врахування при прийнятті управлінських рішень значної кі- лькості даних ускладнює процедуру вибору правильного рішення. За- звичай це пов'язано зі складнощами, що виникають під час збору акту- альної інформації. ...
 • Ровник, О. С.; Трунова, О. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2020)
  Розробка будь-якого додатку, системи, сервісу, тощо – складний те- хнологічний процес, що вимагає багато зусиль, часу та ретельної підго- товки. Процеси планування та проектування – невід’ємні етапи в розро- бці продукту. ...