IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Науково-педагогічна практика : методичні вказівки для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)