IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Комунікативний менеджмент : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)