IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Шляхи підвищення ефективності прийняття управлінських рішень в органах публічної влади

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Шурда, Д. О.
dc.contributor.author Косач, І. А.
dc.date.accessioned 2023-03-24T09:54:37Z
dc.date.available 2023-03-24T09:54:37Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/27054
dc.description Шурда, Д. О. Шляхи підвищення ефективності прийняття управлінських рішень в органах публічної влади / Д. О. Шурда ; наук. керівник І. А. Косач // Юність науки – 2022: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : зб. тез ХIІ Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 15-16 трав. 2022 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – С. 171-172. uk_UA
dc.description.abstract На даний момент підвищення ефективності прийняття рішень в органах публічної влади є досить актуальною темою. Від правильності вибору управлінця залежить розвиток установи, і взагалі розвиток всієї держави. Правильність прийняття рішень – це основна задача кожного керівника, незважаючи на сферу правління. Гарний менеджер має володіти усіма аспектами та навичками правління для прийняття правильного рішення, має оперативно та вчасно підлаштовуватися під складену ситуацію та швидко знаходити вихід. Рішення стосуються всіх чотирьох основних аспектів управління: планування, організацію, мотивацію і контроль. І на кожному аспекті керівна особа має виконати своєрідне завдання для покращення роботи організації. Під прийняттям управлінських рішень можна розуміти процес їх розробки та вибору. Управлінське рішення — результат вибору суб’єктом (органом) управління способу дій, спрямованих на розв’язання певної проблеми управління. Основна мета управлінського рішення — забезпечити координуючий вплив на об’єкт (систему) управління для досягнення цілей організації uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title Шляхи підвищення ефективності прийняття управлінських рішень в органах публічної влади uk_UA
dc.type Working Paper uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record