IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Фінансовий менеджмент : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)