IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Фінансовий менеджмент : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Кальченко, О. М.
dc.contributor.author Парубець, О. М.
dc.date.accessioned 2024-02-21T14:00:30Z
dc.date.available 2024-02-21T14:00:30Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/29607
dc.description Фінансовий менеджмент : метод. вказ. до виконання курс. роботи для здобувачів друг. (магістер.) рівня вищ. освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» всіх форм навчання / уклад. О. М. Кальченко, О. М. Парубець – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2024. – 32 с. uk_UA
dc.description.abstract Дані методичні вказівки призначені для надання методичної допомоги здобувачам при виконанні курсової роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент”. Виконання курсової роботи націлене на закріплення і поглиблення знань здобувачів з курсу “Фінансовий менеджмент”, розвиток вмінь і навичок управління фінансами підприємства, придбання досвіду взаємопогодження рішень виробничого, інвестиційного і фінансового характеру. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title Фінансовий менеджмент : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» всіх форм навчання uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record