IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Стан інноваційного розвитку промислових підприємств на державному та регіональному рівнях

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Савченко, В. Ф.
dc.contributor.author Гривко, С. Д.
dc.date.accessioned 2015-11-16T13:43:29Z
dc.date.available 2015-11-16T13:43:29Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/7859
dc.description Савченко, В. Ф. Стан інноваційного розвитку промислових підприємств на державному та регіональному рівнях / В. Ф. Савченко, С. Д. Гривко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1: Економіка. - 2013. - № 1 (17). - С. 58-63. en_US
dc.description.abstract У статті розкрита сутність інновацій як основного чинника зростання ВВП країни та ефективної діяльності підприємств. Проаналізовано ситуацію з інноваціями на промислових підприємствах Чернігівської області та держави в цілому, виявлено потребу посилення інноваційного розвитку для підвищення конкурентоспро-можності товарів і послуг, енергозбереження, оновлення технологічного забезпечення виробництва та інше. Надано пропозиції щодо кредитної, податкової та дотаційної підтримки підприємств, які впроваджують інновації. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧДІЕУ en_US
dc.relation.ispartofseries Економіка;№ 1 (17)
dc.subject інновації en_US
dc.subject інноваційний розвиток en_US
dc.subject науково-технічний прогрес en_US
dc.subject впровадження en_US
dc.subject споживання en_US
dc.subject конкурентоспроможність en_US
dc.subject продукція en_US
dc.subject забезпечення en_US
dc.subject innovation en_US
dc.subject innovation development en_US
dc.subject scientific and technological progress en_US
dc.subject the introduction of en_US
dc.subject consumption en_US
dc.subject competitiveness en_US
dc.subject products en_US
dc.subject software en_US
dc.title Стан інноваційного розвитку промислових підприємств на державному та регіональному рівнях en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Савченко Володимир Федорович [123]
    доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, Академік Української Академії наук, Академік Академії економічних наук України.

Show simple item record