ISSN 2415-363X

Фінансово-економічний факультет

Recent Submissions

 • Холявко, Н. І.; Попело, О. В.; Дубина, М. В.; Тарасенко, А. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Основними тенденціями розвитку ринку фінансових послуг України є глобалізація, зростаюча конкуренція, консолідація капіталу, диверсифікація послуг, диджиталізація, впровадження інноваційних продуктів і технологій. ...
 • Мекшун, Л. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  В роботі за допомогою статистичних показників проаналізовано основні проблеми українського бізнесу в умовах війни. З’ясовано, що найбільше підприємці потерпають від руйнування виробничих потужностей, зменшення кількості ...
 • Бараненкова, Н. А. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Мета пропонованого методичного посібника – розширення загальнолінгвального кругозору майбутніх філологів на основі знання латинської мови; формування в студентів навичок перекладу з латинської мови; засвоєння словотворчих ...
 • Шара, М. А.; Кобзар, К. М.; Садчикова, І. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Колекторські компанії в Україні з самого початку здійснення своєї діяльності в Україні на фінансовому ринку діють або напівлегально, або ж в тіні, коли основним видом діяльності таких фірм найчастіше є, наприклад, охоронна ...
 • Лєпа, Я. С.; Парубець, О. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Розвиток РЦП в сучасних умовах потребує розроблення стратегічних і тактичних заходів на основі врахування історичних, національних особливостей його функціонування та передового міжнародного досвіду, особливо країн-членів ...
 • Артеменко, В. В.; Миненко, О. О.; Парубець, О. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Реформування системи фінансування соціального захисту населення передбачає необхідність розширення сфери застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у системі соціального захисту населення, підвищення ...
 • Кравець, А. В.; Кожем’яко, А. В.; Парубець, О. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Співпраця України з ЄБРР набуває особливої актуальності в умовах війни Росії проти України та необхідності отримання значної суми коштів на відновлення, модернізацію та реконструкцію об’єктів інфраструктури, енергетичного ...
 • Редькіна, Л. Ю.; Гузій, А. О.; Парубець, О. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок про важливість і необхідність подальшої співпраці України з МБРР, особливо в напряму фінансування проєктів спрямованих на модернізацію і розбудову інфраструктури.
 • Черевко, А. І.; Третьяк, Я. В.; Парубець, О. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Фінансово-економічний стан країни після повномасштабного військового вторгнення суттєво погіршився і залишається досить складним. Збільшення витрат та зменшення доходів державного бюджету, знецінення гривні, погіршення ...
 • Черевко, А. І.; Парубець, О. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Валютний союз ЄС має низку проблем, які в першу чергу пов’язанні з неоднорідним економічним розвитком країн-членів та недостатньою інтегрованістю головних інститутів союзу. Звичайно, всі ці проблеми мають негативний вплив ...
 • Устинов, Д. В.; Парубець, О. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  У підсумку можна зазначити, що підтримка платіжного балансу у січні-квітні 2022 р. відбувалася, в основному, за рахунок міжнародної фінансової і гуманітарної допомоги. Негативними моментами у платіжному балансі є ситуація, ...
 • Кирієнко, Я. В.; Мишко, Д. О.; Хоролець, В. А.; Парубець, О. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Розвиток співпраці України з МВФ дасть змогу відновити економіку держави після війни, закінчити розпочаті і проводити нові реформи в економічній, фінансовій, соціальній сферах, підвищити рівень життя населення, зміцнити ...
 • Кирієнко, Я. В.; Парубець, О. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з країнами ЄС, надає можливості економічного і соціального розвитку, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, зростання експортних ...
 • Садчикова, І. В.; Колоток, М. О (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Діяльність таких організацій як бюро кредитних історій є важливим фактором для розвитку фінансово-кредитної системи на основі визначення кредитоспроможності позичальників, встановлення рівня довіри до них з боку фінансових ...
 • Холявко, Н. І.; Колоток, М. О (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Технологія Інтернету речей є зручним інструментом для налагодження взаємозв’язків зі споживачами фінансових послуг. До переваг використання цієї технології фінансовими установами можна віднести: удосконалення послуг на ...
 • Кравченко, А. О.; Дубина, М. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Повномасштабна війна на території України та стрімкий відтік населення матимуть істотний негативний вплив не тільки на розвиток платіжної системи, а й на всю економіку держави. Лише гнучка та виважена антикризова економічна ...
 • Ільчук, В. П.; Сердюк, Д. А. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Управління промисловим підприємством в процесі реалізації обґрунтованої фінансової стратегії потребує повного та достовірного інформаційного забезпечення, котре дозволить оцінити ефективність прийняття фінансових рішень, ...
 • Мурашковська, І. А.; Дубина, М. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Роль цифрових технологій у розвитку всіх без винятку учасників ринку фінансових послуг є вагомою, а процеси трансформації їх діяльності є об’єктивними та невідворотними. Особливий вплив ці технології сьогодні здійснюють ...
 • Поцелуйко, І. В.; Решетилов, Д. С.; Дубина, М. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Важливість ринку кредитних послуг для забезпечення економічного розвитку сьогодні не викликає сумнівів. Цей ринок є невід’ємною складовою всієї системи фінансових відносин в кожній країні. Сьогодні кредитні відносини ...
 • Чорна, К. В.; Ремньова, Л. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Управлінцям та власникам ресторанного бізнесу варто пам’ятати, що команда – це серце ресторанів, а безпека та благополуччя співробітників є головними пріоритетами в прийнятті рішень. Для подолання всіх тих проблем, які ...

View more