ISSN 2415-363X

Фінансово-економічний факультет

Recent Submissions

 • Кобзар, К. М.; Шара, М. А.; Штирхун, Х. І. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Біткоїн, попри всі негаразди, має великий потенціал. Він вже пережив стрімке падіння, але все одно користується попитом. Дана криптовалюта - новий фінансовий інструмент, який розглядається як повноцінний платіжний засіб. ...
 • Черевко, А. І.; Парубець, О. М. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Проаналізувавши статтю, можна зробити висновок, що для підвищення рівня податкових надходжень у доходах державного бюджету і збільшення питомої ваги прямих податків необхідно легалізувати оподаткування доходів фізичних ...
 • Підлісний, Д. С.; Садчикова, І. В. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Вітчизняний ринок електронних грошей знаходиться на стадії становлення й потребує прийняття заходів з його активізації регулюючими органами (НБУ) для узгодження механізмів його функціонування з міжнародною практикою та ...
 • Онопрієнко, А. В.; Корицька, А. Є.; Парубець, О. М. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Виходячи з наведених особливостей розвитку систем охорони здоров’я країн світу, можна зробити висновок, що медичними послугами найякісніше забезпечене населення тих країн, де розвинене медичне страхування або у тих країнах, ...
 • Маслюк, О. Ю.; Гориленко, А. С.; Садчикова, І. В. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Значення системи SWIFT у міжнародних розрахунках має істотні переваги, конфіденційність та надійність обслуговування, але має і недоліки, що робить дану систему менш конкурентоспроможною серед платіжних систем України та ...
 • Лозова, А. Д.; Сидоренко, А. В.; Парубець, О. М. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Посилення кібербезпеки в Україні потребує перш за все розвитку кіберстрахування як перспективного сектору страхового ринку України [5,6]. Також необхідно посилити кримінальну відповідальність за вчинені кіберзлочини, ...
 • Онопрієнко, А. В.; Корицька, А. Є.; Кобзар, К. М.; Парубець, О. М. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Підвищення професійного рівня майбутніх економістів, соціологів, інженерів, конструкторів, ІТ-спеціалістів, будівельників, юристів в умовах конкуренції на ринку праці окрім базових знань з відповідного фаху потребує ...
 • Кобзар, К. М.; Холявко, Н. І. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Підсумовуючи, можна відзначити, що пандемія внесла суттєві зміни в діяльність вітчизняного бізнесу, зокрема обумовила банкрутство та закриття значної кількості малих і мікропідприємств, зниження економічної активності в ...
 • Іваненко, К. В.; Садчикова, І. В. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Проаналізувавши статтю, можна зробити висновок, що враховуючи особливості економічного, соціального та політичного характеру, Україні необхідно переймати досвід успішних країн, та ефективно інтегрувати його у сфері підтримки ...
 • Белорус, А. В.; Мельник, В. О.; Парубець, О. М. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Погіршення рівня виробничої безпеки спричиняє збільшення технічної та технологічної відсталості України, що підтверджує недостатній розвиток високотехнологічної промислової продукції. Виникає стагнація економічного сектору ...
 • Штирхун, Х. І.; Колоток, М. О (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Не зважаючи на невизначеність світової економіки та обмежувальні карантинні заходи є можливість вкладення капіталу у перспективні прибуткові напрями, які вже зарекомендували себе та підтвердили свою ефективність. Наведений ...
 • Холявко, Н. І.; Шара, М. А. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Підсумовуючи статтю, можемо відзначити, що FinTech-галузь динамічно розвивається у Китаї, що обумовлено позитивним впливом низки техніко-технологічних, правових, інституційних, фінансово-економічних та частково демографічних ...
 • Холявко, Н. І.; Лещенко, К. В. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Підсумовуючи статтю, можемо відзначити, що імплементація сучасних інформаційних технологій у роботу фінансових установ є безальтернативним шляхом їх розвитку в умовах висококонкурентного та діджиталізованого ринку фінансових ...
 • Холявко, Н. І.; Колоток, М. О (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Підсумовуючи, можна відзначити, що інноваційні інформаційні технології стали невід’ємним елементом розвитку сучасних фінансових установ у провідних країнах світу. Спроможність банків своєчасно імплементувати у свою роботу ...
 • Садчикова, І. В.; Онопрієнко, А. В.; Корицька, А. Є. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Можна зробити висновок, що завдяки створенню та розвитку Monobank Україна робить впевненні кроки у запровадженні новітніх інформаційних технологій у банківську сферу. Проте, як ми бачимо навіть у банків, що використовують ...
 • Садчикова, І. В.; Миненко, О. О. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Метою роботи є дослідження та узагальнення особливостей формування ринкової інфраструктури в Україні, її сутності й ролі в національній економіці, виокремлення головних проблем на основі опрацювання досліджень науковців, ...
 • Парубець, О. М.; Усов, І. А. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Підвищення ефективності реалізації зазначених заходів дасть змогу зменшити залежність місцевих бюджетів від трансфертів з державного бюджету; збільшити обсяг місцевих фінансових ресурсів; оптимально використовувати існуючий ...
 • Ремньова, Л. М.; Забаштанський, М. М.; Кичко, І. І.; Мекшун, Л. М.; Хмелевський, С. М.; Холодницька, А. В. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Метою підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, а також виявлення рівня професійно-психологічної готовності майбутнього фахівця до практичної ...
 • Забаштанський, М. М.; Ремньова, Л. М.; Роговий, А. В.; Мекшун, Л. М. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022)
  Дисципліна має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо організації фінансовоекономічних відносин суб’єктів господарювання; у прикладному плані – закласти базові ...
 • Садчикова, І. В.; Хоменко, І. О.; Онопрієнко, А. В.; Корицька, А. Є. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  У статті здійснено ґрунтовний аналіз сутності поняття «кредитний ринок», виділено його структурні складові, визначено суб’єкти, що взаємодіють на ньому. Авторами наведено аналіз основних показників діяльності кредитного ...

View more