IRChNUT
Электронный архив Черниговского национального технологического университета

Економетрика : метод. рекомендації до виконання розрахунк. (контрольної) роботи для підготовки бакалаврів за спец. 051 „Економіка”, 071 „Облік і оподаткування”

ISSN 2415-363X

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции