IRChNUT
Електронний архів Чернігівського національного технологічного університету

Економетрика : метод. рекомендації до виконання розрахунк. (контрольної) роботи для підготовки бакалаврів за спец. 051 „Економіка”, 071 „Облік і оподаткування”

ISSN 2415-363X

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних розділах