IRChNUT
Электронный архив Черниговского национального технологического университета

Звітність підприємств : метод. вказівки до виконання розрахунк. роботи для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции