IRChNUT
Электронный архив Черниговского национального технологического университета

Ринок фінансових послуг : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции