IRChNUT
Електронний архів Чернігівського національного технологічного університету

Фінансовий ринок : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

ISSN 2415-363X

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних розділах