IRChNUT
Электронный архив Черниговского национального технологического университета

Основи менеджменту та управлінської діяльності : методичні вказівки до практичних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции