IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 8- 9 квітня 2020 р.)

ISSN 2415-363X

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 8- 9 квітня 2020 р.)

 

Recent Submissions

 • Ричка, Б. В.; Костенко, І. А.; Буяльська, Н. П. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Одною з причин техногенного надходження металів у ґрунт, закріплення їх в гумусових горизонтах в ґрунтовому профілі є корозія металоконструкцій. Джерело забруднення в цілому визначає якість і кількість накопичуваного продукту.
 • Мандрико, М. Ю.; Костенко, І. А. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  ГМО або генетично модифіковані організми, в науковій літературі їх ще називають трансгенні організми – це організми, які з’являються в результаті специфічних молекулярнобіологічних і біотехнологічних маніпуляцій, хоча і з ...
 • Лосицкая, А. В.; Земоглядчук, А. В. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  На сегодняшний день актуальными являются проблемы снижения негативного воздействия на окружающую среду, связанного с потреблением природных ресурсов, загрязнением биосферы, уничтожением естественных экосистем. Ряд возникающих ...
 • Кохович, Ю. В.; Земоглядчук, А. В. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Пищевая промышленность, как и другие направления хозяйственной деятельности, оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Относящиеся к ней предприятия являются источником сточных вод, отходов производства, многих ...
 • Ющенко, Н. Ф.; Буяльська, Н. П.; Денисова, Н. М. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Аналізуючи результати дослідження можна припустити, що перевищення ГДК важких металів в харчоконцентратах заварного крему на нашу думку пов’язане з надлишком важких металів у сировині – сухому молоці. Аналіз вмісту важких ...
 • Бердник, Д. А.; Земоглядчук, А. В. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Воздействие промышленных предприятий на окружающую среду является одной из основных причин наблюдаемых кологических проблем различного уровня – от локального до глобального. Данное воздействие осуществляется через потребление ...
 • Шумейко, А. Г.; Чмель, О. П. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Картопля належить до найважливіших сільськогосподарських культур. В світовому землеробстві посідає одне з перших місць поряд з рисом, пшеницею і кукурудзою. Це культура універсального використання.
 • Усов, Ю. О.; Потоцька, С. О. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Мета дослідження: встановити видовий склад дендрофлори пришкільних територій закладів загальної середньої освіти м. Семенівка Семенівського району Чернігівської області, дослідити ступень їх стійкості до екологічних факторів ...
 • Справцев, М. О.; Тимошенко, О. П. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Зелені насадження є невід'ємною частиною планувальної структури сучасного міста і виконують різні функції.
 • Солодкий, С. М.; Селінний, М. М. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Така проблема дослідження є важливою для суспільства тому що полезахисні лісові насадження захищають ґрунт від посух та ерозій. Також виконують багато функцій. Вони затримують сніг та зберігають вологу для майбутнього ...
 • Романець, О. А.; Чмель, О. П. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Отримані результати досліджень підтверджують можливість беззмінного вирощування кукурудзи на зерно на чорноземах типових мало- та середньогумусних центральної частини лівобережного Лісостепу України за умови щорічного ...
 • Куролєс, А. В. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Кукурудза є прекрасним попередником і добре вкладається в технологічні процеси вирощування сільськогосподарських культур в господарстві. Порівняно з іншими культурами, кукурудза має оптимальне співвідношення продуктивності ...
 • Кузьомка, З. М. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  У багатьох країнах світу є розуміння того, що біологічне (органічне) землеробство є вимогою часу. Передумовами розвитку органічного землеробства є природні (ґрунтовокліматичні), економічні і політичні фактори. Його розвитку ...
 • Корнієць, А. В.; Тимошенко, О. П. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Серед останніх європейських трендів в тепличному рослинництві один з найбільш яскравих останнім часом - вирощування мікрозелені. Цим напрямком займаються як великі виробники, так і зовсім невеликі господарства, причому для ...
 • Гузаков, В. О.; Петренко, Д. Ю.; Потоцька, С. О. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Метою дослідження було встановити видовий склад та з’ясувати еколого-географічні особливості дендрофлори заповідного урочища місцевого значення «Коропський бір» ДП «Борзнянське лісове господарство» Коропського району ...
 • Рябуха, Г. І. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  The importance of protecting soil fertility and preserving it is now recognized by many of the world's leading countries. In particular, the most appropriate and valuable in this area for Ukraine is the experience of the ...
 • Сірчук Н.; Іванова, Н. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2020)
  Цінова політика є найважливішим механізмом, що забезпечує багато пріоритетів економічного розвитку організації. Вона істотно впливає на обсяг операційної діяльності підприємства, формування його іміджу і на рівень ...
 • Петрюк Д.; Іванова, Н. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2020)
  Проаналізувавши статтю, можна зробити висновок, що процес прийняття рішень це досить складний і неоднозначний процес, який може відрізнятися результатом у різних людей і буде індивідуальним для кожного. Рішення яке потрібно ...
 • Губанов Д.; Іванова, Н. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2020)
  Система оплати є одним із головних факторів для покращення роботи працівників. Система оплати праці – це визначений взаємозв’язок між показниками, що характеризують міру (норму) праці та міру її оплати в межах і понад ...
 • Темнюк, Д. Ю.; Іванова, Н. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2020)
  Технологія прийняття господарського рішення починається з виявлення та формулювання сукупності проблем, що в даний момент стоять перед фірмою. У випадку, коли таких проблем більше, ніж реально можна розв’язати, визначається ...

View more