ISSN 2415-363X

Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2021): Recent submissions

 • Нагорний, П. В.; Богдан, І. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Одна з найважливіших властивостей програмного забезпечення (ПЗ) в сучасних умовах – якість, яка визначається як відповідність ПЗ очікуваному режиму роботи. Забезпечення належної якості складає окрему складову розробки ...
 • Нагорний, П. В.; Злобін, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Невід’ємний етап розробки будь-якого програмного забезпечення (ПЗ) – аналіз та розробка вимог. Міжнародна комісія з кваліфікацій тестування програмного забезпечення ISTQB визначає вимоги як «умови або можливості, необхідні ...
 • Нагорний, П. В.; Злобін, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Сучасний стрімкий розвиток цифрових технологій, активне їх впровадження в усі сфери життя людини актуалізують питання якості пропонованого програмного забезпечення (ПЗ). З точки зору користувача, якість ПЗ – відповідність ...
 • Нагорний, П. В.; Акименко, А. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Сучасне суспільство характеризується стрімким зростанням обсягів інформації, яка циркулює в навколишньому інформаційному просторі. Основним фізичним представленням, засобом вираження інформації є дані. На більш ранніх ...
 • Нагорний, П. В.; Войтенко, В. П. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Професійна астрозйомка висуває жорсткі вимоги до рівномірності яскравості фону отриманих зображень. Традиційним підходом до забезпечення такої рівномірності є калібрування зображення з використанням Master-кадрів типів ...
 • Мосич, М. А.; Пасов, Г. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  NANJING SWANSOFT CNC SIMULATOR - це програма Windows, що використовується для імітації програм з ЧПУ перед їх запуском на реальному верстаті. Програма підтримує 2- 4-осьові верстати, такі як фрезерні верстати, токарні ...
 • Гузь, В. Д.; Горбач, О. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Комп’ютерна лінгвістика – це вдале поєднання мовознавства і кібернетики, симбіоз глибинних знань про мову та технологій сучасності. Наука, яка знаходиться на перетині лінгвістики та математики.
 • Нагорний, П. В.; Бурмака, І. А. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Сучасна галузь інформаційних технологій характеризується стрімким розвитком. Сьогодні важко представити хоча б одну сферу життя людини, яка не охоплена цифровими технологіями. Але цифрові технології в переважній своїй ...
 • Храмушин, Ф. А.; Холодницька, А. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  QR-code (Quick response code) is an optical readable mark containing information about the object to which it is linked. It has 4 encoding types: numeric, alphanumeric, binary, and kanzi.
 • Нагорний, П. В.; Дорош, М. С. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Основний підхід методології розпізнавання зображень – технології машинного навчання. На основі великої кількості зображень із встановленими об’єктами (тренувального набору) спеціальні алгоритми (нейронні мережі) визначають ...
 • Нагорний, П. В.; Білоус, І. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Залізнична інфраструктура в Україні традиційно є достатньо розвиненою. Станом на кінець 2019 року, експлуатаційна довжина головних колій сягає майже 20000 км, функціонує понад 1400 залізничних станцій, інвентарний парк ...
 • Чулінда, О. С.; Давиденко, Б. В.; Мехед, Д. Б. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  На сьогодні CRM система допомагає підприємствам автоматизувати рутинну роботу в роботі з клієнтами. Документообіг, класифікація клієнтів, автоматична розсилка повідомлень и т.д. Мета дослідження полігає в розробці та ...
 • Петренко, І. О.; Бречко, О. О.; Ганєєв, Т. Р. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  На сьогоднішній день адитивні технології використовують у багатьох галузях виробництва від будівництва та протезування до кулінарії. На сьогоднішній день адитивні технології приваблюють все більше і більше інвестицій. ...
 • Петренко, І. О.; Ганєєв, Т. Р. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  3Д-сканери з кожним роком все активніше використовуються в різних галузях промисловості. Поява більш компактних та простіших в застосуванні приладів дозволила почати використання 3Д-сканерів для реконструкції будівельних ...
 • Чікірісова, К. І.; Корзаченко, М. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Кам’яниця Полуботка – пам’ятка архітектури XVIII ст. Ця одноповерхова будівля з підвалом мала господарське призначення. Знаходилася в Любечі у парку на високому березі Дніпра в межах колишньої садиби Полуботків та їх ...
 • Жила, І. А.; Корець, О. О.; Ющенко, С. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Експлуатаційне енергоспоживання існуючих житлових і громадських будівель в Україні значно перевищує аналогічні показники в технічно розвинених країнах з подібними кліматичними характеристиками. Тому актуальним завданням ...
 • Гринь, Д. М.; Корзаченко, М. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Збірний та монолітний залізобетон застосовується для зведення одно- і багатоповерхових виробничих будівель та інженерних споруд. Останнім часом монолітний залізобетон почав набирати попит і в житловому будівництві. Якщо ...
 • Чабан, Є. Є.; Болотов, М. Г. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  В якості джерела іонізованої плазми використовували тліючий розряд, що горить в порожнистому катоді. Реалізовували діодну плазмоіонну схему розряду при якій напруга прикладалася між порожнистим катодом (матеріалом ...
 • Бессараба, Ю. П.; Бодунов, В. М.; Гай, О.В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  При роботі з балансуючим ринком постачальникам електричної енергії необхідно кожен день точно оцінювати ситуацію з обсягами та змінами графіків споживання, якомога точніше прогнозувати споживання різних типів споживачів ...