IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Безпека водокористування: фактори впливу та еколого-економічний механізм реалізації

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Кичко, І. І.
dc.contributor.author Маргасова, В. Г.
dc.contributor.author Виговська, В. В.
dc.contributor.author Дерій, Ж. В.
dc.contributor.author Приступа, А. Л.
dc.contributor.author Холодницька, А. В.
dc.date.accessioned 2024-01-04T13:04:18Z
dc.date.available 2024-01-04T13:04:18Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/29145
dc.description Безпека водокористування: фактори впливу та еколого-економічний механізм реалізації : монографія / І. І. Кичко, В. Г. Маргасова, В. В. Виговська, Ж. В. Дерій, А. Л. Приступа, А. В. Холодницька. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – 124 с. uk_UA
dc.description.abstract У монографії сформульовано нові підходи до визначення змістовного наповнення еколого-економічного механізму безпеки водокористування, що враховують концепцію сталого розвитку, необхідність забезпечення соціально-економічного зростання та національної безпеки. Проведено комплексний аналіз, узагальнено практику управління водними ресурсами в зарубіжних країнах та на цій основі запропоновано шляхи раціоналізації водокористування в Україні. З’ясовано взаємозумовленість базових факторів антропотехногенного впливу на гідросферу, трудовий потенціал і на цій основі обґрунтовано значущі положення водокористування та їхню роль в економічному розвитку. Обґрунтовано, що дія механізму спрямована на зменшення антропо-техногенного впливу на гідросферу, підвищення якості води, запобігання руйнації природних екосистем. Визначено економічні, екологічні, фінансові важелі безпечного водокористування, обґрунтовано структуру мережі автономних автоматизованих станцій екологічного моніторингу шляхом комбінації відновлювальних джерел енергії. На основі аналізу сучасних інформаційно-вимірювальних технологій, методів та засобів обробки та передачі інформації, технологій виробництва енергії на основі відновлювальних джерел запропоновані структурні схеми автономних автоматизованих станцій моніторингу, які забезпечують автоматичні вимірювання, збір та бездротову передачу виміряної інформації, її збереження та відтворення на сайті. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title Безпека водокористування: фактори впливу та еколого-економічний механізм реалізації uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record