IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Циркулярна економіка в орієнтирах сталого розвитку

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Дерій, О. Ю.
dc.contributor.author Маргасова, В. Г.
dc.date.accessioned 2022-06-28T08:24:43Z
dc.date.available 2022-06-28T08:24:43Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/25539
dc.description Дерій, О. Ю. Циркулярна економіка в орієнтирах сталого розвитку / О. Ю. Дерій ; наук. кер. В. Г. Маргасова // Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : зб. тез ХІ Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 берез. 2021 р.) : у 2-х ч. Ч. 1. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С. 18-19. en_US
dc.description.abstract Впровадження концепції циркулярної економіки дає додаткові преференції при досягненні цілей сталого розвитку та розглядається як один з інструментів цього процесу. Економічні, соціальні та екологічні вигоди отримують всі суб’єкти життєдіяльності та учасники економічного процесу. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» en_US
dc.subject циркулярна економіка en_US
dc.subject сталий розвиток en_US
dc.title Циркулярна економіка в орієнтирах сталого розвитку en_US
dc.type Working Paper en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record