IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Маркетингові аспекти успішності стартап проекту у сфері вендингового бізнесу

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Голуб, Д. Р.
dc.contributor.author Іванова, Н. В.
dc.date.accessioned 2022-07-07T15:25:49Z
dc.date.available 2022-07-07T15:25:49Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/25677
dc.description Голуб, Д. Р. Маркетингові аспекти успішності стартап проекту у сфері вендингового бізнесу / Д. Р. Голуб ; наук. кер. Н. В. Іванова // Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : зб. тез ХІ Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 берез. 2021 р.) : у 2-х ч. Ч. 1. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С. 291-292. en_US
dc.description.abstract В ході дослідження запропоновано комплекс маркетингу для стартаппроекту з вендингу засобів індивідуального медичного захисту. Сформовано систему факторів успішності стартап-проекту. Розглянуто маркетингові стратегії стартап-проектів (повністю незалежну, незалежну з мінімізацією втрати прав, акселерації масштабування, реанімації, мінімізації зусиль по просуванню) та визначено етапи життєвого циклу стартаппроекту – апробації, капіталізації й масштабування бізнесу. З’ясовано, що одним з ключових аспектів, які необхідно враховувати під час вибору маркетингової стратегії стартап-проекту є ціноутворення. Можна зробити висновок, що диференціація є найбільш доцільним шляхом забезпечення конкурентоспроможності стартапу. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» en_US
dc.subject маркетинг en_US
dc.subject вендинговий бізнес en_US
dc.title Маркетингові аспекти успішності стартап проекту у сфері вендингового бізнесу en_US
dc.type Working Paper en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record