ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Вахно, В. Д.
dc.contributor.author Ревко, А. М.
dc.date.accessioned 2022-09-06T10:47:49Z
dc.date.available 2022-09-06T10:47:49Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/25853
dc.description Вахно, В. Д. Соціальна робота з бездомними людьми / В. Д. Вахно ; наук. кер. А. М. Ревко // Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : зб. тез ХІ Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 берез. 2021 р.) : у 2-х ч. Ч. 2. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С. 32-34. en_US
dc.description.abstract Багатоаспектність проблем бездомних потребує постійного дослідження та вимагає об'єднання зусиль різних міністерств та відомств. Важливим є створення превентивних програм для запобігання поширенню бездомності у великих масштабах, що узгоджуватимуться з дослідженнями та програмами подолання бідності в Україні, планування та створення відповідних служб та послуг, враховуючи наявні та потенційні можливості й ресурси як державних, так і недержавних організацій. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" en_US
dc.subject соціальна робота en_US
dc.subject бездомні люди en_US
dc.title Соціальна робота з бездомними людьми en_US
dc.type Working Paper en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record