IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Перспективи розвитку гастрономічного туризму шляхом залучення місцевої регіональної кухні

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Демченко, К. С.
dc.contributor.author Алєшугіна, Н. О.
dc.date.accessioned 2022-10-06T13:10:59Z
dc.date.available 2022-10-06T13:10:59Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/26136
dc.description Демченко, К. С. Перспективи розвитку гастрономічного туризму шляхом залучення місцевої регіональної кухні / К. С. Демченко ; наук. кер. Н. О. Алєшугіна // Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : зб. тез ХІ Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 берез. 2021 р.) : у 2-х ч. Ч. 2. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С. 530-532. en_US
dc.description.abstract Для розвитку гастрономічного туризму необхідним є, перш за все, наявність закладів розміщення, що не завжди можливо забезпечити в умовах сільської місцевості або ж гостра потреба у транспортному сполученні, яка стосується не лише селищ, а й елементарного сполучення між областями (погана якість доріг). Зрозуміло, що, як і будь-який інший вид туризму, гастрономічний потребує фінансування, яке, на жаль, відбувається не в першу чергу або взагалі не відбувається. Регіональна місцева кухня мало вивчена і має потужне джерело ресурсів для потенційного розвитку гастрономічного туризму. Проблемою залишається малорозвиненість туристичної інфраструктури обласних територій, особливо у сільській місцевості та відсутність у більшості випадків братись за просування нових ідей. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" en_US
dc.subject гастрономічний туризм en_US
dc.subject місцева регіональна кухня en_US
dc.subject українська кухня en_US
dc.title Перспективи розвитку гастрономічного туризму шляхом залучення місцевої регіональної кухні en_US
dc.type Working Paper en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record